Čas, ko so bila ekološka naselja oddaljeni kraji v gozdu, je minil

Kaj nas povezuje, nam prinaša zadovoljstvo in je dobro za vse: za nas, za našo skupnost in za Zemljo?

Članek Nare Petroviča, objavljen v časopisu Delo (Sobotna priloga, 21. 2. 2015)

Vzporedna družba za hitrejšo tranzicijo – klikni za povezavo do članka.

Kratek povzetek članka:
z Slovenije smo v Ecolise prispevali idejo o vzporedni Evropi: to je modro strukturiran in odprt nabor družbenih dogovorov, ki temeljijo na skupnih vrednotah ter varujejo naravni in družbeni kapital. Ti dogovori postavljajo družbi nova pravila igre za skupno dobro. Vzporedna družbena struktura, ki tako nastane, se ne upira obstoječim strukturam, ne distancira se od njih in jih ne kritizira, temveč njim ob boku aktivno išče dialog in rešitve.

Skratka, ne gre za prevrat, za revolucijo, ampak za skok iz škatle starih paradigem, pri katerih je odgovornost v glavnem v rokah brezosebnih avtoritet – in s tem v nikogaršnjih rokah. Odgovornost se zdaj izgublja v neskončni birokraciji, ki je marsikdaj sama sebi namen, neživljenjska, okostenela, neodzivna.

V vzporedni družbeni razsežnosti je odgovornost osebna in neposredna. Na tem temeljijo norme in etike, ki so trajnostno natančnejše in zahtevnejše od teh, ki jih pozna zdajšnji sistem, saj vsak posameznik aktivno odgovarja za svoja dejanja v odnosu do skupne preživetvene baze. Ta je zavarovana s skupnim sklepom, ki ga vsaka skupnost oblikuje soudeleženo in se pod njega podpiše. Skupnost s tovrstnim sklepom dobi pravno podlago, da se postavi za ohranitev in varovanje svoje preživetvene baze, če jo kdor koli ogrozi.

Načela vzporedne Evrope so: filozofija dobro za vse (karkoli naredimo, vpliva na vse nas – »oni« ne obstajajo); vsi smo odgovorni zase, za skupnost, za planet (ljubezen v akciji); sodelovanje namesto tekmovanja (smo resnično aktivni državljani); razkošna preprostost (zadostnost je podlaga za srečo, ne rast); transparentnost, odprtost.

Navedena načela smo zasnovali v iniciativi za vzporedno Slovenijo; idejo oblikujemo že osem mesecev, še vedno raste in se razvija. V tem prispevku jo prvič predstavljamo širši javnosti. Poudarjamo, da vzporedna družba temelji na dogovorih, saj ti izhajajo iz vzajemnega zaupanja, ki je temeljno družbeno vezivo. Na dogovorih temelji organski družbeni red, ki zajema etiko, norme v odnosih, reševanje sporov, organizacijo dela, razporejanje dobrin itd. Zakoni nastanejo, kadar dogovori ne delujejo dobro ali kadar si ena skupina z represivnimi vzvodi podredi druge skupine.

Pomembno vodilo nam je slavni citat Buckminstra Fullerja: »Stvari nikoli ne spremenite tako, da se bojujete proti obstoječi stvarnosti. Da nekaj spremenite, postavite nov model, ki bo naredil obstoječi model odvečen.«

Priznam, da ne vemo, kaj se v svetu povsem zares poraja, kaj je zares treba storiti. Ne zatiskamo pa si oči pred znamenji, ki prav kličejo po ukrepanju. Vse ljudi spodbujamo, da se vprašajo, kaj si sploh želijo, in da glede na to oblikujejo prioritetno lestvico, ki odseva skupne vrednote. Želimo si, da bi med ključnimi kriteriji izbrali tudi, kaj nas povezuje, nam prinaša zadovoljstvo in je dobro za vse: za nas, za našo skupnost in za Zemljo.

Vzporedna družba za hitrejšo tranzicijo – klikni za povezavo do članka.

About the Author: admin

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja